FORMULARZE PKO IKE

Dla dyspozycji finansowych (Zwrot, Zwrot częściowy, Wypłata, Wypłata transferowa, Wypłata w związku ze śmiercią Oszczędzającego) prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.

Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.
 
Dyspozycje niefinansowe (np. zmiana danych) są przyjmowane i realizowane bez konieczności potwierdzania własnoręczności podpisu.

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO W IKE

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU

FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO

FORMULARZ Umowy o prowadzenie PKO IKE


loaderek.gifoverlay.png