FORMULARZE PKO IKZE

Dla dyspozycji finansowych (Zwrot, Wypłata, Wypłata transferowa, Wypłata w związku ze śmiercią Oszczędzającego) prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.

Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Dyspozycje niefinansowe (np. zmiana danych) są przyjmowane i realizowane bez konieczności potwierdzania własnoręczności podpisu.

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO W PKO IKZE

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU 

FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO

FORMULARZ Umowy o prowadzenie PKO IKZE 

loaderek.gifoverlay.png