FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU

W celu złożenia dyspozycji wskazania/odwołania pełnomocnika lub ustanowienia/zniesienia zastawu należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU (PKO IKE/3).

Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:

  • Wskazania pełnomocnika
  • Odwołania pełnomocnika
  • Ustanowienia zastawu
  • Zniesienia zastawu


Ważne wskazówki

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
  • Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

loaderek.gifoverlay.png