FORMULARZ UMOWY O PROWADZENIE PKO IKE

UMOWA O PROWADZENIE PKO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

Zawarcie umowy na podstawie samodzielnie wydrukowanej umowy traktowane jest jako zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym. Aktualnie obowiązujące Tabele opłat dla trybu korespondencyjnego znajdują się na stronie: PKO Indywidualne Konto Emerytalne - pliki do pobrania.

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z treścią oświadczeń zawartych w Umowie, Informacją Administratora oraz treścią poniższych dokumentów:
Instrukcja wypełniania umowy o prowadzenie PKO IKE

Regulamin prowadzenia PKO IKE

Tabela opłat dla Umów PKO IKE zawieranych w trybie korespondencyjnym poza okresem promocji

Prospekt Informacyjny Funduszu

Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKE w trybie korespondencyjnym

Prosimy o wydrukowanie Umowy, wypełnienie oraz podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

Moment podpisania umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jest równoznaczny z zawarciem umowy z naszym Funduszem. Po podpisaniu umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jeden egzemplarz umowy zostaje odesłany.loaderek.gifoverlay.png