FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE

Aby zaktualizować swoje dane w Funduszu należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKO IKE/2)

Formularz służy do dokonania następujących zmian:

  • Zmiana danych Oszczędzającego    
  • Zmiana danych adresowych i kontaktowych Oszczędzającego
  • Wskazania osób, którym w razie śmierci Oszczędzającego zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE
  • Zmiana sposobu otrzymywania korespondencji z funduszu
  • Zmiana sposobu zwrotu nadpłaconej kwoty, w przypadku przekroczenia limitu wpłat obowiązującego dla IKE

Dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail) mogą Państwo aktualizować on-line logując się na stronie: Logowanie IKE/IKZE.

Ważne wskazówki

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

PKO DFE nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza Zmiana danych. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

loaderek.gifoverlay.png