PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Dlaczego warto?

 

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania co roku z ulgi podatkowej.

Zalety:

  • ulga podatkowa za 2020 rok wynosi nawet do 2 007,17 zł. Rozliczając podatek dochodowy możesz odliczyć, do określonego przez ustawodawcę limitu, wpłaty dokonywane na rachunek PKO IKZE. Limit wpłat w 2020 roku wynosi 6 272,40 zł.
  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 17 lub 32%.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

 

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

 

Rachunek do wpłat na PKO IKZE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKZE:

39 1140 1010 0000 5382 4100 1003

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKZE

Przystąp do PKO DFE za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek PKO IKZE, kierując się poniżej opisaną instrukcją.

Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków.

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKZE na stronie przystąp on-line do IKZE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany adres.
Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

 

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Po otwarciu Rachunku PKO IKZE prześlemy pod wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png