PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Dlaczego warto?

 

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania co roku z ulgi podatkowej.

Zalety:

  • ulga podatkowa za 2017 rok wynosi nawet do 1636,99 zł. Rozliczając podatek dochodowy możesz odliczyć, do określonego przez ustawodawcę limitu, wpłaty dokonywane na rachunek PKO IKZE. Limit wpłat w 2017 roku wynosi 5115,60 zł.
  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 18 lub 32%.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

 

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

 

Warunki promocyjne 

Dla wszystkich klientów, którzy zawrą umowę o prowadzenie PKO IKZE w okresie promocji (w dniach od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r)., w trybie korespondencyjnym, w tym również korzystając z opcji „przystąp on-line”; zostanie:

  • obniżona opłata od wpłat do wysokości maksymalnie 50 zł za cały okres trwania umowy (poza okresem promocji ta opłata wynosi 300 zł) oraz
  • wysłany pocztą atrakcyjny upominek (eleganckie pióro kulkowe) w terminie nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy PKO IKZE.       

 

Rachunek do wpłat na PKO IKZE

Numer rachunku bankowego PKO DFE, na który należy dokonywać wpłat indywidualnych na PKO IKZE:

39 1140 1010 0000 5382 4100 1003

Nazwa odbiorcy: PKO DFE

Adres odbiorcy: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz PESEL bądź numer rachunku w PKO IKZE

Przystąp do PKO DFE za pośrednictwem naszej strony internetowej i otwórz rachunek PKO IKZE, kierując się poniżej opisaną instrukcją.

Wypełnienie formularza zajmie ok. 5 minut. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport oraz numer PESEL, nr rachunku bankowego, dodatkowo dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków.

Krok 1

Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKZE na stronie przystąp on-line do IKZE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).

Krok 2

Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.

Krok 3

Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany pod wskazany adres.
Prosimy podpisać obydwa egzemplarze umowy i przesłać w kopercie zwrotnej (opłaconej przez adresata) pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

 

Krok 4

Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Po otwarciu Rachunku PKO IKZE prześlemy pod wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.

W przypadku wypełnienia formularza w wersji pdf. prosimy o wydrukowanie, podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

Pliki do pobrania