FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

Aby zaktualizować swoje dane w Funduszu należy pobrać i wypełnić formularz:FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE (PKO IKZE/2)

Formularz służy do dokonania następujących zmian:

  • Zmiana danych Oszczędzającego      
  • Zmiana danych adresowych i kontaktowych Oszczędzającego
  • Wskazania osób, którym w razie śmierci Oszczędzającego zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE
  • Zmiana sposobu otrzymywania korespondencji z funduszu
  • Zmiana sposobu zwrotu nadpłaconej kwoty, w przypadku przekroczenia limitu wpłat na IKZE

Dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail) mogą Państwo aktualizować on-line logując się na stronie: Logowanie IKE/IKZE 

Ważne wskazówki

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

PKO DFE nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza Zmiana danych. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

 

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

loaderek.gifoverlay.png