FORMULARZ UMOWY O PROWADZENIE PKO IKZE

UMOWA O PROWADZENIE PKO INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Zawarcie umowy na podstawie samodzielnie wydrukowanej umowy traktowane jest jako zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym. Aktualnie obowiązujące Tabele opłat dla trybu korespondencyjnego znajdują się na stronie: PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - pliki do pobrania.

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z treścią oświadczeń zawartych w Umowie, Informacją Administratora oraz treścią poniższych dokumentów:
Instrukcja wypełniania umowy o prowadzenie PKO IKZE

Regulamin prowadzenia PKO IKZE

Tabela opłat dla Umów PKO IKZE zawieranych w trybie korespondencyjnym poza okresem promocji

Prospekt Informacyjny Funduszu

Oświadczenie nr 1 dot. wyższego limitu IKZE (prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej)

Zasady zawierania Umów IKE lub Umów IKZE w trybie korespondencyjnym

Prosimy o wydrukowanie Umowy, wypełnienie oraz podpisanie obydwu egzemplarzy i odesłanie pod adres:
PKO BP Finat Sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

Moment podpisania umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jest równoznaczny z zawarciem umowy z naszym Funduszem. Po podpisaniu umowy przez osobę reprezentującą Fundusz jeden egzemplarz umowy zostaje odesłany.


loaderek.gifoverlay.png