Polityka informacyjna

"ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ  PKO BP BANKOWY PTE S.A. W ZAKRESIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI" oraz "ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W PKO BP BANKOWY PTE S.A." 

loaderek.gifoverlay.png