Usługi dla Członków PKO OFE.SMS lub e-mail z informacją o składce przekazanej do OFE. Informacja o stanie rachunku.

Powiadomienie o wpływie nowej składki

E-mail lub telefon stacjonarny

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem wiadomości dotyczących przekazania nowych składek na rachunek w PKO BP Bankowym OFE, przesłanej za pośrednictwem e-maila lub za pośrednictwem telefonu stacjonarnego tzw. SMS głosowy, prosimy o podanie odpowiednio adresu e-mail lub numeru telefonu stacjonarnego.

SMS na telefon komórkowy

Istnieje również możliwość subskrypcji usługi polegającej na dostarczaniu wiadomości o przekazaniu nowej składki, wartości środków zgromadzonych na rachunku w PKO BP Bankowym OFE (saldo rachunku) i liczbie jednostek rozrachunkowych, w postaci SMS na telefon komórkowy. W tym przypadku prosimy o podanie numeru telefonu komórkowego, pod który ma zostać wysłana informacja.

Koszt wysyłki "e-maili" i "SMS-ów" pokrywa w całości PKO BP BANKOWY PTE S.A. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z usług zawarte są w ,,Regulaminie korzystania z usług informacyjnych PKO BP Bankowego OFE".

Uwaga!

Zmiany lub uzupełnienia adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego bądź stacjonarnego, pod jaki chcieliby Państwo otrzymywać informacje o nowej składce na rachunku w PKO BP Bankowym OFE, można dokonać:

  • dzwoniąc do Telefonicznego Biura Klienta pod numer 801 10 10 10 (osoby dzwoniące z telefonu komórkowego lub z zagranicy prosimy o kontakt pod numerem: +48 (22) 539 23 23),
  • on-line logując się na stronie Wirtualnego Biura Klienta,
  • przesyłając pisemną dyspozycję lub formularz Zmiana danych oraz zmiana w stosunkach majątkowych pod adres: PKO BP Finat Sp. z o.o.,
    ul. Chmielna 89
    00-805 Warszawa


Sprawdzanie stanu rachunku

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić obecny stan swojego rachunku oraz przejrzeć historię składek, które zostały przekazane przez ZUS na Państwa rachunek logując się do Wirtualnego Biura Klienta.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy zostały przekazane przez ZUS wszystkie należne składki, zachęcamy do skorzystania z aplikacji "Brak składek", która wskaże miesiące, w których składka nie wpłynęła na rachunek w PKO BP Bankowym OFE.

loaderek.gifoverlay.png