Formularz zmiany danych w PKO OFE

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność informowania zarówno PKO BP Bankowego OFE, jak i swojego pracodawcy (lub innego płatnika składek) o wszelkich zmianach w Państwa: danych adresowych, danych osobowych (takich jak: nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości), w stosunkach majątkowych. Istotne jest, aby wszystkie trzy instytucje, tj. ZUS, OFE i pracodawca (lub inny płatnik składek), posiadały identyczne i kompletne dane, gdyż jakiekolwiek rozbieżności mogą być przyczyną nieregularnego przekazywania lub braku składek na rachunek w Funduszu.

Informujemy, że zmiana stosunków majątkowych wynikająca np. z rozwiązania małżeństwa przez rozwód, czy też wyłączenia ustawowej wspólności majątkowej wskutek zawarcia umowy cywilno – prawnej powoduje nabycie praw do środków zgromadzonych na rachunku małżonka/byłego małżonka w Funduszu. Środki te mogą zostać przekazane w ramach wypłaty transferowej na rachunek w ofe po przedstawieniu dokumentu stanowiącego o podziale środków z ofe z okresu obowiązywania wspólności majątkowej.

W celu dokonania podziału środków z ofe można skorzystać z wzoru umowy cywilno-prawnej, którą zamieszczamy w części zawierającej „Pliki do pobrania”

Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numery telefonów, adres e-mail) mogą Państwo aktualizować on-line przez WBK logując się na stronie https://rachunekofe.pkopte.pl/iatform/rachunekbankowy/index.html

lub dzwoniąc na naszą Infolinię:

  • 801 10 10 10
  • +48 22 539 23 23 (dla użytkowników telefonów komórkowych)