Prospekt informacyjny

Raz w roku, w terminie trzech tygodni od dnia zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, Fundusz ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym prospekt informacyjny zawierający Statut, informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu. PKO DFE publikuje prospekt w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.

loaderek.gifoverlay.png