Brak składek na rachunku. Sprawdź co może być przyczyną i jak je odzyskać.

Na stronach Wirtualnego Biura Klienta dostępna jest aplikacja "Brak składek" umożliwiająca sprawdzenie czy na rachunek w PKO BP Bankowym OFE wpłynęły należne składki. Prosimy pamiętać, że tylko Państwo mogą ocenić czy w danym miesiącu składka powinna wpłynąć do Funduszu czy też nie. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnej weryfikacji stanu swojego rachunku w OFE.

  • Jeżeli brakuje składek na Państwa rachunku można zgłosić ten fakt do ZUS najlepiej w miejscu właściwym ze względu na siedzibę płatnika (np. pracodawcy), chociaż złożenie druku reklamacji w innej placówce ZUS, np. najbliżej miejsca zamieszkania, powinno być również skuteczne.

    Skuteczność reklamacji zależy od dokładnego wypełnienia druku.
    Nasi konsultanci udzielą telefonicznie niezbędnych informacji pod nr : 801 10 10 10

loaderek.gifoverlay.png