Aktualności

2018.05.08

PKO IKZE na trzecim miejscu rankingu Rzeczpospolitej

PKO IKZE na trzecim miejscu rankingu Rzeczpospolitej

Odkładając pieniądze na emeryturę poprzez IKZE, podobnie jak w przypadku IKE, zyskujemy prawo do korzyści podatkowych, przy czym w przypadku IKZE są one trochę inne. IKZE (tak samo jak IKE; uwaga: można mieć jednocześnie oba konta) uprawnia do zwolnienia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, co w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania może stanowić dużą kwotę.

W przypadku IKZE istnieje konieczności zapłacenia 10% podatku od wypłacanej kwoty.

Zwolnienie z podatku od zysków kapiatłowych uzyskuje się pod warunkiem, że pieniądze zostaną podjęte z konta dopiero po ukończeniu przez oszczędzającego 65. roku życia.

Wpłaty muszą być dokonywane co najmniej w pięciu latach kalendarzowych.

Oprócz zwolnienia z podatku Belki IKZE oferuje też coroczną ulgę podatkową. Wpłaconą przez rok na konto kwotę (do wysokości limitu) można odliczyć od dochodu.