Aktualności

2019.02.15

Kurier emerytalny nr 15

W obecnym numerze IGTE prezentuje główne informacje na temat funkcjonowania nowego programu emerytalnego. Ponadto informuje o wynikach inwestycyjnych OFE, wzroście popularności IKE i IKZE oraz o nowych zasadach waloryzacji emerytur i utrzymaniu limitu składek na ubezpieczenie społeczne.