Wypłata środków po zmarłym Oszczędzającym na IKE

W celu zgłoszenia śmierci Oszczędzającego na IKE należy przesłać pisemną informację oraz załączyć odpis skrócony aktu zgonu pod adres:

PKO BP Finat Sp. z o.o.

ul. Grójecka 5

02-019 Warszawa

 

Powyższe dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pkopte.pl

lub na numer faksu: 22 580 23 80.

Do zgłoszenia śmierci Oszczędzającego można wykorzystać "Formularz zgłoszenia zgonu Oszczędzającego w PKO DFE".

Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego na dyspozycji wypłaty podpisu oraz kopii wymaganych dokumentów za zgodność z oryginałem poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów, notarialnie lub w urzędzie administracji państwowej.

loaderek.gifoverlay.png