Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego www.pkopte.pl są zastrzeżone na rzecz PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej lub na rzecz podmiotów trzecich, których materiały są udostępniane w serwisie, za zgodą PKO BP BANKOWY PTE S.A.

 

PKO BP BANKOWY PTE S.A. informuje, że zarówno dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, jak i w serwisach, do których linki zostały w nim umieszczone, nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Dane te mają jedynie charakter informacyjny.

 

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PKO BP BANKOWY PTE S.A., PKO BP Bankowego OFE oraz PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Żadna część serwisu internetowego nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie, umieszczana w innym miejscu, modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana, w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP BANKOWY PTE S.A., działającego w imieniu własnym, jak także zarządzanych funduszy emerytalnych. Użytkownik serwisu ponosi całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania umieszczonych na stronach internetowych informacji.

 

PKO BP BANKOWY PTE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, aktualność, dokładność oraz przydatność informacji umieszczonych na stronach serwisu internetowego oraz za treści umieszczane w serwisach z nim zlinkowanych. PKO BP BANKOWY PTE S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód będących rezultatem korzystania z informacji udostępnianych na stronach serwisu.

Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania z Wirtualnego Biura Klienta oraz przesyłania danych za pośrednictwem elektronicznych formularzy przystąpienia do PKO BP Bankowego OFE oraz PKO DFE.

loaderek.gifoverlay.png