OKRESOWA STOPA ZWROTU FUNDUSZU - PKO OFE

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU

USTALONEJ ZA DZIEŃ: 30 czerwca 2016 r.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego: PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Stopa zwrotu0,000 %

 II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

34,96 PLN

Stopa zwrotu

-3,804 %

 III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

34,95 PLN

Stopa zwrotu

-3,777 %

 IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

35,49 PLN

Stopa zwrotu

-5,241 %

 V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

34,86 PLN

Stopa zwrotu

-3,528  %

 VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

33,63 PLN

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu

37,90 PLN

Stopa zwrotu

-11,266 %

loaderek.gifoverlay.png