Publikacje obowiązkowe DFE

Roczna struktura aktywów PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

 

Kategoria lokaty

Wartość (PLN)

Udział w wartości aktywów (%)

1.

Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i   NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

245 179,87

24,36

 

SKARB PAŃSTWA – DS1020 – 25/10/2020

23 812,74

2,37

 

SKARB PAŃSTWA – DS1021 – 25/10/2021

46 898,00

4,66

 

SKARB PAŃSTWA – DS1023 – 25/10/2023

6 195,84

0,62

 

SKARB PAŃSTWA – OK0113 – 25/01/2013

9 976,00

0,99

 

SKARB PAŃSTWA – OK0713 – 25/07/2013

6 882,40

0,68

 

SKARB PAŃSTWA – PS0417 – 25/04/2017

3 284,49

0,33

 

SKARB PAŃSTWA – PS0418 – 25/04/2018

26 329,50

2,62

 

SKARB PAŃSTWA – WS0922 – 23/09/2022

35 670,00

3,54

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0115 – 25/01/2015

22 621,50

2,25

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0117 – 25/01/2017

10 291,50

1,02

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0118 – 25/01/2018

25 706,25

2,55

 

SKARB PAŃSTWA – WZ0121 – 25/01/2021

27 511,65

2,73

2.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe

10 513,72

1,04

 

BRE   BANK S.A. – 02/01/2013

10 513,72

1,04

3.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane   na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje   zamienne na akcje tych spółek

151 027,87

15,00

 

AB S.A.

7 192,80

0,71

 

AC S.A.

490,00

0,05

 

Action S.A.

8 960,00

0,89

 

Asseco Business Solutions S.A.

1 847,88

0,18

 

Asseco Poland S.A.

1 039,37

0,10

 

BRE Bank S.A.

6 188,11

0,61

 

BSC Drukarnia Opakowań S.A.

10 326,00

1,03

 

Farmacol S.A.

9 621,00

0,96

 

Ferro S.A.

2 067,20

0,21

 

Grupa Kęty S.A.

4 307,70

0,43

 

Harper Hygienics S.A.

2 595,00

0,26

 

Kredyt Bank S.A.

13 208,00

1,31

 

Lena Lighting S.A.

18 900,00

1,88

 

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

8 218,80

0,82

 

Open Finance S.A.

2 003,90

0,20

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

6 426,81

0,64

 

PZU S.A.

8 726,20

0,87

 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok   S.A.

12 199,20

1,21

 

Telekomunikacja Polska S.A.

2 442,00

0,24

 

Zakłady Azotowe Puławy S.A.

 4 816,70

0,48

 

ZPUE S.A.

19 451,20

1,93

4.

Środki pieniężne

599 557,18

59,56

5.

Należności

329,00

0,03

loaderek.gifoverlay.png