Zmiana stosunków majątkowych Członka Funduszu

Członek Funduszu ma obowiązek powiadomić Fundusz o każdorazowej zmianie stosunków majątkowych.

Zmiana stosunków majątkowych może powodować nabycie praw do części środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku małżonka/byłego małżonka w otwartym funduszu emerytalnym. Środki te mogą zostać przekazane w ramach wypłaty transferowej na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym po przedstawieniu dokumentu stanowiącego o podziale środków zgromadzonych w funduszu z okresu obowiązywania ustawowej wspólności majątkowej.

loaderek.gifoverlay.png