Wypłata środków po zmarłym Członku Funduszu

W celu zgłoszenia śmierci Członka Funduszu należy przesłać pisemną informację oraz załączyć odpis skrócony aktu zgonu pod adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

 

Powyższe dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pkopte.pl

lub na numer faksu: 22 580 23 80.

Do zgłoszenia śmierci Członka Funduszu można wykorzystać "Formularz zgłoszenia zgonu Członka PKO OFE".

loaderek.gifoverlay.png