Opłaty pobierane przez PKO OFE

Każdy otwarty fundusz emerytalny pobiera opłaty. Najważniejsze z nich to opłata pobierana od składki wpłacanej do otwartego funduszu emerytalnego oraz opłata za zarządzanie funduszem. Wysokość opłat jest określona w statucie każdego OFE.

Istotną informacją dla każdego uczestnika II filaru jest obniżenie od lutego 2014 r. opłaty od składki pobieranej przez każde z OFE. Pobierana przez fundusze maksymalna opłata od składki została obniżona z max. 3,5% do 1,75%. Obniżona została również opłata pobierana przez ZUS za przekazywanie składek do OFE - z 0,8 % do 0,4 %.

Opłaty od składki pobierane przez PKO BP Bankowy OFE

Od 1 lutego 2014 roku PKO BP Bankowy OFE pobiera opłatę w formie potrącenia kwoty z wpłacanych składek stanowiącej 1,7% kwoty wpłacanych składek.

W okresie od dnia 19 lipca 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. opłata ta stanowiła 3,4 % kwoty wpłacanych składek, a przed dniem 19 lipca 2013 r. wysokość powyższej opłaty stanowiła 3,5 % kwoty wpłacanych składek.

Fundusz dokonuje potrącenia opłaty od składek przed ich przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe.

Informacja o kosztach pokrywanych z aktywów PKO BP Bankowego OFE znajduje się w Statucie PKO BP BANKOWEGO OFE.

 

loaderek.gifoverlay.png