Tomasz Rak

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego, doradca inwestycyjny.

W latach 1995 - 1998 pracował jako analityk finansowy (PIONEER TFI SA). W latach 1998-2005 doradca inwestycyjny i zarządzający portfelami oraz funduszami inwestycyjnymi m.in.: w ING AM, IDM Kredyt Bank.
Od 2007 roku zarządza częścią akcyjną Otwartego Funduszu Emerytalnego w PKO BP BANKOWY PTE SA.

loaderek.gifoverlay.png