Radosław Kiełbasiński

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi.

Karierę rozpoczynał w Banku Pekao S.A., gdzie zajmował się obsługą podmiotów zagranicznych. W latach 1994 – 1997 pracował jako Dyrektor regionalny d/s sprzedaży i marketingu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był odpowiedzialny m.in. za współpracę z działem sprzedaży banków i biur maklerskich oraz bezpośrednią sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych osobom zamożnym oraz dużym osobom prawnym.

W latach 1998 – 1999 pracował w SEB Fund Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu tworząc sieć sprzedaży oraz przygotowując strategie marketingowe dla nowo tworzonych funduszy inwestycyjnych. W latach 1999 – 2003 był związany z Grupą Kapitałową CA IB. Pracował w CA IB Investment Management S.A. jako członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz pełnił funkcję członka Zarządu w CA IB Investment Fund Company. Od 2011 roku związany z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego.

W latach 2011-2014 pracował na stanowisku Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej zajmując się między innymi opracowywaniem strategii rozwoju Bankowości Prywatnej oraz organizacją Biur Bankowości Prywatnej w największych miastach w Polsce.

W latach 2015 - 2017 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w PKO TFI, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż.

Od października 2017 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w PKO PTE. Jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę, księgowość funduszy, sprzedaż, marketing i PR oraz obszar zarządzania ryzykiem.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek filologia angielska.

loaderek.gifoverlay.png