Paweł Czechowski

Prof. dr hab. nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Począwszy od 1992 roku, Prof. Czechowski pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji doradczych i konsultacyjnych w najwyższych organach rządowych oraz administracyjnych Państwa. Stypendysta Fundacji A.v Humboldta, Fundacji Boscha, Fundacji K. Adenauera, Fundacji Tyssena, Rządu Republiki Austrii, Fundacji J. Moneta oraz wykładowca na wielu uniwersytetach europejskich. Członek Towarzystw i Stowarzyszeń o charakterze międzynarodowym oraz rad redakcyjnych kilku czasopism.

Autor i współautor projektów ustaw oraz aktów wykonawczych dostosowujących prawo polskie do prawa Unii Europejskiej, a także kilkudziesięciu opinii do projektów aktów prawnych dla Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP oraz Sejmu i Senatu RP. Autor ponad 170 publikacji naukowych i ponad 300 ekspertyz dotyczących m.in. prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i administracji publicznej, prawa samorządu terytorialnego oraz zagospodarowania przestrzennego, budowlanego i ochrony środowiska.

loaderek.gifoverlay.png