Komunikacja z Akcjonariuszami

Podstawowe informacje o PKO PTE

Agent Transferowy:PKO BP Finat Sp. z o.o.
Depozytariusz:mBank S.A.
Sąd Rejonowydla M.St. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS0000045235
REGON013136040
NIP527-21-55-713
Kapitał zakładowy 
(wpłacony w całości)
190 580 000 zł
Adres:ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
Telefon/fax:recepcja tel.: 22 580 37 00
faks: 22 580 23 80
loaderek.gifoverlay.png