Bank Depozytariusz

Bankiem Depozytariuszem PKO BP Bankowego OFE jest mBank Spółka Akcyjna.
Bank Depozytariusz przechowuje aktywa Funduszu, dba o ich bezpieczeństwo, prowadzi rachunki na rzecz Funduszu, kontroluje prawidłowość wyceny aktywów netto Funduszu.

loaderek.gifoverlay.png