Aktualności

2017.12.11

Zmiana Statutu PKO OFE

Szanowni Klienci,

PKO BP Bankowy OFE informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu PKO BP Bankowego OFE, zgodną z treścią załączonego ogłoszenia, oraz zezwolenia na skrócenie terminu wejścia tej zmiany w życie, w ten sposób, że zmiana Statutu PKO BP Bankowego OFE wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. w dniu 11 grudnia 2017 r.