Aktualności

2019.07.05

Zaproszenie do składania ofert

PKO BP BANKOWY PTE S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa) działając w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego i PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego informuje, że rozpoczął się proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych PKO BP BANKOWY PTE S.A., PKO BP Bankowego OFE oraz PKO DFE za lata 2020-2021 oraz świadczenia dodatkowych usług określonych w przedmiocie zakupu.

Zapytanie ofertowe zawierające szczegółowe informacje o przedmiocie zakupu oraz warunki składania oferty znajdują się na stronie internetowej PKO BP BANKOWY PTE S.A. pod adresem www.pkopte.pl w zakładce „Aktualności”.

Termin składania ofert upływa 25 września 2019 r. o godz. 15.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: zapytanieofertowe@pkopte.pl.

loaderek.gifoverlay.png