Aktualności

2019.04.26

PKO OFE na trzecim miejscu w zestawieniu stóp zwrotu KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w kwietniu podała wyniki stóp zwrotu OFE za okres od 31.03.2016 r. do 29.03.2019 r. 

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2016 roku do 29 marca 2019 roku wyniosła 19,7 %, PKO BP Bankowy OFE uzyskał wynik 20,9 %.

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE.

Obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy.