Aktualności

2024.04.09

PKO OFE na pierwszym miejscu w zestawieniu stóp zwrotu KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 9 kwietnia br. podała wyniki stóp zwrotu OFE za okres od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2024 r.

PKO BP Bankowy OFE uzyskał wynik 57,677% przy średniej ważonej stopie zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2024 r. wynoszącej 51,479%.

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE. Obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnie 36 miesięcy.

loaderek.gifoverlay.png