Aktualności

2017.04.19

PKO BP Bankowy OFE drugim najbardziej zyskownym OFE ostatnich 3 lat

PKO BP Bankowy OFE drugim najbardziej zyskownym otwartym funduszem emerytalnym ostatnich 3 lat

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) zajął drugie miejsce wśród otwartych funduszy emerytalnych (OFE) pod względem wysokości stopy zwrotu osiągniętej w okresie marzec 2014 r. – marzec 2017 r., wypracowując stopę zwrotu na poziomie 16,318%.

KNF opublikowała kolejne zestawienie OFE działających na polskim rynku według uzyskanej przez fundusze trzyletniej stopy zwrotu. W rankingu, obejmującym wyniki inwestycyjne wypracowane w okresie 31 marca 2014 r. – 31 marca 2017 r., PKO OFE zajął wysokie drugie miejsce. W ciągu ostatnich trzech lat, PKO OFE uzyskał stopę zwrotu w wysokości 16,318%, podczas gdy średnia ważona stopa zwrotu dla całej branży wyniosła 12,921%.

- Drugie miejsce w branży to nasz duży sukces. Nie tylko wypracowaliśmy dla Klientów wyniki inwestycyjne zdecydowanie lepsze od średniej uzyskanej przez cały rynek, ale również istotnie „przebiliśmy” osiągnięcie WIG, który w analizowanych trzech latach wzrósł o ok. 12%. Warto też podkreślić, że to właśnie średnio- i długoterminowe wyniki inwestycyjne najlepiej obrazują skuteczność strategii inwestycyjnej danego OFE i dają przyszłym emerytom większe poczucie bezpieczeństwa finansowego. – skomentował Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A..

Najwyższą stopę zwrotu w ostatnich trzech latach wypracował MetLife OFE (17,377%). MetLife OFE i PKO OFE były jedynymi funduszami emerytalnymi w zestawieniu, które przekroczyły stopę zwrotu na poziomie 15%.