Aktualności

2024.03.29

Okno transferowe

Ważny termin dla odkładających na emeryturę w OFE.

W tym roku, po raz pierwszy od ośmiu lat, osoby ubezpieczone będą mogły zdecydować, czy cała ich składka ma trafić do ZUS, czy jej część chcą przekazać do otwartego funduszu emerytalnego (dalej „OFE”). Okno transferowe rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 lipca 2024 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składka emerytalna wynosi obecnie 19,52 proc. podstawy wymiaru, z czego 12,22 proc. trafia na konto w ZUS, 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. - zależnie od naszej decyzji – do OFE albo również na subkonto w ZUS.

OFE działają na rynku finansowym i – w przeciwieństwie do ZUS – inwestują przekazane im pieniądze. OFE mogą więc pomnożyć nasze oszczędności, ale istnieje też ryzyko, że aktywa stracą na wartości.  W przypadku ZUS nie mamy natomiast do czynienia z realnie istniejącymi w obrocie pieniędzmi, a jedynie z wirtualnym zapisem na koncie odzwierciedlającym wysokość zgromadzonych środków, przy czym wartość tych środków jest waloryzowana czyli objęta mechanizmem przeciwdziałającym realnej utracie wartości.  

Na czym polega Okno transferowe ZUS-OFE?

Od 2014 r. uczestnictwo w OFE jest dobrowolne. Wtedy też ubezpieczeni po raz pierwszy mogli zdecydować, czy chcą, aby 2,92 proc. ich składki trafiało nadal do OFE, czy ma być odkładane na subkonto w ZUS. Jeśli ubezpieczony nie złożył w terminie oświadczenia, domyślnie jego składki zostały przekierowane na subkonto w ZUS. Dotyczyło to przekazywania wszystkich nowych składek. Składki, które wcześniej trafiły do OFE pozostały w nich i OFE nadal nimi zarządzają.

Drugie okno transferowe miało miejsce w 2016 r.  i była to dla wszystkich ubezpieczonych możliwość dokonania ewentualnej zmiany decyzji (można było wrócić do OFE lub przeciwnie – zdecydować się na to, żeby całość składki trafiała do ZUS). Okno transferowe było również okazją na przystąpienie do wybranego OFE dla osób, które po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpiły do niego w ustawowym terminie. Trzecie okno transferowe zostało zaplanowane na 2020 r., ale z powodu pandemii się nie odbyło. Ponieważ przepisy przewidują, że okna transferowe mają być otwierane co cztery lata, w 2024  roku wypada jego kolejny termin.

Kto może skorzystać z Okna transferowego w 2024 r.?

Okno transferowe w tym roku będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca - w tym okresie osoby mające obowiązek odprowadzania składki emerytalnej będą mogły zdecydować, co w najbliższych latach (przynajmniej do kolejnego okienka) ma się stać z częścią ich składki. Cała składka wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru. Członkowie OFE mogą samodzielnie zdecydować o 2,92 proc. Decyzja dotyczy wyłącznie nowych składek. Nie możemy zadecydować o tych środkach, które już trafiły do ZUS lub OFE.
Decyzję o przekazywaniu składki do OFE mogą podjąć ubezpieczeni, którym pozostało 10 lub więcej lat do przejścia na emeryturę (wiek emerytalny dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat), czyli osoby, które do sierpnia 2024 r. nie ukończą:
•    50 roku życia w przypadku kobiet;
•    55 roku życia w przypadku mężczyzn.

W ramach okna transferowego:

  • osoby, których całość składki do tej pory trafiała do ZUS mogą zdecydować, że chcą, by od drugiej połowy 2024 roku 2,92 proc. podstawy wymiaru ich składki trafiało do wybranego OFE;
  • osoby, których część składki była przekazywane do OFE mogą zdecydować, że chcą, by całość trafiała do ZUS;
  • w oświadczeniu można też zaznaczyć opcję, że chce się przekazywać składkę do innego OFE niż do tej pory (ale uwaga, samo złożenie oświadczenia do ZUS nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z nowym OFE, trzeba to zrobić samodzielnie);
  • osoby, które po podpisaniu pierwszej w życiu umowy skutkującej obowiązkiem odprowadzania składek nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE w ustawowym terminie, mogą to zrobić w ramach okna transferowego; również w tym przypadku samo złożenie oświadczenie do ZUS-u nie wystarczy, trzeba podpisać umowę z wybranym OFE.

Jeżeli ktoś nie chce wprowadzać zmian w dotychczasowym sposobie podziału składki emerytalnej, nie musi składać żadnego oświadczenia.

Gdzie wysłać Oświadczenie?

Oświadczenia o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu jej  na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można przekazać do ZUS-u osobiście, za pośrednictwem Poczty, drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub przy wykorzystaniu urzędomatów.


loaderek.gifoverlay.png