Agent Transferowy

PKO BP Finat Sp. z o.o. ("FINAT") świadczy usługi agenta transferowego dla PKO BP Bankowego OFE oraz PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. FINAT świadczy na rzecz obu funduszy usługę prowadzenia Rejestrów Członków, polegającą m.in. na:

  • Otwieraniu i prowadzeniu indywidualnych rachunków Członków Funduszy.
  • Ewidencjonowaniu składek i wpłat na rachunkach Członków Funduszy oraz przeliczaniu ich na jednostki rozrachunkowe.
  • Realizowaniu wypłat oraz wypłat transferowych.
  • Rejestrowaniu informacji przekazywanych przez Członków Funduszy, między innymi danych o osobach uprawnionych.
  • Rejestrowaniu i przechowywaniu informacji wymienianych pomiędzy otwartym funduszem emerytalnym, a podmiotami współpracującymi (m.in. ZUS, KDPW S.A.).

Ponadto FINAT archiwizuje dokumenty związane z członkostwem w Funduszach, a także świadczy telefoniczną obsługę Klientów, obsługę korespondencji oraz obsługę techniczną strony internetowej Wirtualnego Biura Klienta.

Więcej na www.finat.pl

loaderek.gifoverlay.png