Co zmieniło się w funkcjonowaniu OFE

Co się zmienia w funkcjonowaniu OFE

Zmiany w przepisach dot. otwartych funduszy emerytalnych (OFE) weszły w życie na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1717). Wprowadzone powyższą ustawą zmiany obowiązują od dnia 1 lutego 2014 r., przy czym niektóre przepisy (m.in. przepis zakazujący do dnia 31 lipca 2014 r. reklamy OFE) weszły w życie w dniu 15 stycznia 2014 r.

loaderek.gifoverlay.png