Bezpieczny komputer

Każdy użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, przede wszystkim tych, które łączą się z Internetem. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć wielu możliwych, niepożądanych konsekwencji.