Urszula Kontowska

 

Jest twórcą i pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego (2010-2016). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w SGH w zakresie zarządzania marketingiem. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektami - Executive Project Manager EY Academy ECPM. Uzyskała tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Zawodowo, od ponad dwudziestu lat, związana jest z rynkiem finansowym. Pełniła funkcje kierownicze m.in. dyrektora sprzedaży oraz dyrektora marketingu w Pioneer TFI S.A., była doradcą Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, zasiadała w Radzie Nadzorczej PKO TFI.

Obecnie zajmuje stanowisko Członka Zarządu PKO BP BANKOWY PTE, gdzie nadzoruje obszar administracji, marketingu i PR oraz BHP.