Jerzy Rajski

Dr hab. nauk prawnych, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego oraz szeregu międzynarodowych organizacji naukowych.

Profesor wielu uczelni zagranicznych m.in. we Francji, Kanadzie i USA.

Autor ponad 200 książek i artykułów wydanych w kraju oraz w kilkunastu państwach poświęconych problematyce prawa cywilnego i handlowego, międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa arbitrażu handlowego.

Pełnił funkcje arbitra w kilkuset arbitrażach handlowych, krajowych i międzynarodowych.

loaderek.gifoverlay.png