Danuta Szymańska

W Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. pracuje od 1991 roku. Jest Dyrektorem Banku kierującym pionem Rachunkowości i Rozliczeń, pełni obowiązki Głównego Księgowego Banku. Nadzoruje Departament Rachunkowości i Podatków oraz Centrum Rozliczeniowe banku, tworzy politykę rachunkowości banku, nadzoruje księgi rachunkowe, odpowiada za sprawozdawczość finansową banku oraz zobowiązania publiczno - prawne. W latach 2002-2003 była Członkiem Rady Nadzorczej Inteligo Financial Services S.A. Od 2004 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

loaderek.gifoverlay.png