Aktualności

2017.09.01

Zmiany w zarządzie PKO BP BANKOWY Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym

W dniu 23 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej podjęło uchwały:

1) powołującą Pana Radosława Kiełbasińskiego na Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa, na okres wspólnej kadencji;

2) powołującą Pana Marka Kałęckiego w skład Zarządu Towarzystwa, na okres wspólnej kadencji.

Zgodnie z powyższymi uchwałami, powołanie każdej z powyższych osób do Zarządu Towarzystwa następuje pod warunkiem i z dniem udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na jej powołanie na członka Zarządu Towarzystwa.