Aktualności

2017.10.02

Rezygnacja Pani Marzeny Koczut z funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO PTE

 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3, w związku z § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 142, z późn. zm.), PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 28 września 2017 roku, Pani Marzena Koczut – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa i związanej z tym funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa, z końcem dnia 30 września 2017 r.