Aktualności

2019.11.01

Promocja PKO IKZE do końca lutego 2020

Promocja polega na braku opłaty od składek w okresie obowiązywania umowy PKO IKZE, dla wszystkich Klientów, którzy podpiszą umowę w okresie od 1 listopada 2019 do 29 lutego 2020 roku.