Aktualności

2018.04.19

PKO IKE drugi na rynku

PKO IKE drugi na rynku

 

Rzeczpospolita oddała w ręce czytelników kolejny ranking IKE. Ze względu na rosnące zainteresowanie indywidualną formą oszczędzania na emeryturę zwiększono częstotliwość tych zestawień i są prezentowane raz na kwartał.

IKE jest konstrukcją prawną obejmującą bardzo różne formy indywidualnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Konta takie możemy zakładać w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI); wtedy pieniądze wpłacamy do oferowanych w ramach IKE funduszy inwestycyjnych. Jeśli wybierzemy IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym, będziemy mieli polisę na życie z funduszem kapitałowym (składki będą inwestowane poprzez ten fundusz). Od sześciu lat istnieje też IKE w formie dobrowolnego funduszu emerytalnego (DFE). Fundusze takie są prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli te same firmy, które zarządzają funduszami emerytalnymi (OFE).