Aktualności

2017.05.31

Pani Urszula Kontowska nowym członkiem Zarządu PKO PTE.

KNF na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r. wyraziła zgodę na powołanie Pani Urszuli Kontowskiej w skład Zarządu PKO PTE. Tym samym Pani Urszula Kontowska dołączyła do Zarządu PKO PTE, w skład którego wchodzi obecnie Pani Marzena Koczut - Wiceprezes Zarządu i Pan Wojciech Rostworowski - Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

Pani Urszula Kontowska jest twórcą i pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego (2010-2016). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w SGH w zakresie zarządzania marketingiem. Uzyskała tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.  Zawodowo, od ponad dwudziestu lat, związana jest z rynkiem finansowym. Pełniła funkcje kierownicze m.in. dyrektora sprzedaży oraz dyrektora marketingu w Pioneer TFI S.A., była doradcą Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, zasiadała w Radzie Nadzorczej PKO TFI.

Więcej informacji:

Dorota Świtkowska

604 646 593

d.switkowska@pkopte.pl