Aktualności

2017.08.10

Ministerstwo Rozwoju przesuwa realizację reformy emerytalnej w części dot. OFE na połowę 2018 r.

W odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju na zapytanie poselskie napisano[1]:

 

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem, trwają przygotowania do przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych w fundusze inwestycyjne polskich akcji. Aktualnie finalizowane są prace nad szczegółowymi przepisami, które składają się na projekty ustaw".

 

„Zakłada się, że projekty ustaw zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2017 r., a następnie w IV kwartale 2017 r. zostaną przyjęte przez Radę Ministrów i skierowane do Parlamentu".

 

"Zakładamy, że powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych będą, przy tak zaplanowanych pracach, dysponowały wystarczającym czasem na techniczne przygotowanie się do proponowanych zmian, m.in. przekazanie do FRD[2] 25 proc. aktywów OFE, przekształcenie PTE w TFI. Sama fizyczna operacja polegająca na przekształceniu rachunków członkowskich OFE w rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych będzie mieć miejsce na początku lipca 2018 r."

 [1] źródło: depesza PAP Biznes  „Ustawy ws. OFE w III kw. do konsultacji, w IV kw. przyjęte przez rząd - Min. Rozwoju”, 03.08.2017, godz. 09:05
[2] Fundusz Rezerwy Demograficznej