Aktualności

2018.03.29

Kurier emerytalny nr 12

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych został upubliczniony i przedstawiony do konsultacji społecznych. Tym samym rozpoczęty został proces legislacyjny pierwszej części reformy emerytalnej.

W obecnym numerze przedstawiamy wyniki funduszy emerytalnych w długim terminie na tle innych form pomnażania kapitału oraz prezentujemy wyniki badań dotyczących stosunku Polaków do nowego systemu oszczędności emerytalnych.