Aktualności

2017.12.07

Kurier Emerytalny nr 11

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. To oznacza, że niebawem projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji społecznych i pierwsza część reformy emerytalnej będzie procedowana.

W obecnym numerze prezentujemy nowe informacje nt. planowanych rozwiązań w PPK oraz przestrzegamy przed nieuczciwymi sprzedawcami produktów z III filara. Ponadto piszemy o wynikach inwestycyjnych OFE, wzroście liczby IKE i IKZE oraz o pozostałych zmianach w systemie emerytalnym.

Zachęcamy do lektury