Aktualności

2017.09.22

Kurier emerytalny nr 10

W 10-tym numerze Kuriera Emerytalnego – newslettera członków Funduszy Emerytalnych piszemy o pracach nad reformą systemu emerytalnego, przedstawiamy funkcjonujące w Polsce programy zbiorowego i indywidualnego oszczędzania na emeryturę – Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Ponadto prezentujemy wyniki inwestycyjne OFE, wzrost liczby IKE i IKZE, oraz garść informacji o wejściu w życie przepisów o wcześniejszym wieku emerytalnym.