Formularze dyspozycji PKO IKZE

Dla dyspozycji finansowych prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: http://www.pkopte.pl/o-nas/dystrybutorzy-pko-dfe/

Dyspozycje niefinansowe (np. zmiana danych) są przyjmowane i realizowane bez konieczności potwierdzania własnoręczności podpisu.